برگزاری هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز پنجشنبه مورخ 24/03/1403 ساعت 7:30 صبح به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و…

به خواندن ادامه دهید

برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نخستین جلسه این شورا در…

به خواندن ادامه دهید

برگزاری هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی: تولیدکنندگان نگران اتفاقات اقتصادی سال آینده هستند هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و آخرین جلسه این…

به خواندن ادامه دهید

برگزاری هشتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

هشتاد و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ 25/11/1402 ساعت 7:30 صبح به ریاست جناب آقای دکتر مخلص الائمه، استاندار محترم و…

به خواندن ادامه دهید

برگزاری هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی

  هشتاد و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی به عنوان رییس شورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دادستان استان، رییس…

به خواندن ادامه دهید

هشتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان

هشتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار مرکزی به عنوان رییس شورا، نماینده اراک، خنداب و کمیجان، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، معاون هماهنگی…

به خواندن ادامه دهید