دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خلاصه: اين دستور العمل طبق تبصره (1) ماده ( 75) قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوين و چگونگي…

به خواندن ادامه دهید

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی )موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16) تهیه‌کننده: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و…

به خواندن ادامه دهید

مواد قانونی مربوط به شورای گفت‌و‌گویِ دولت و بخش خصوصی

مواد قانونی مربوط به شورای گفت‌و‌گویِ دولت و بخش خصوصی مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15 ماده 75- به منظور تبادل‌نظر…

به خواندن ادامه دهید