در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ عدم شمولیت مواد صادراتی خام و نیمه خام از محل ورود موقت در پرداخت عوارض صادراتی

فعالان اقتصادی نسبت به رشمولیت مواد صادراتی خام و نیمه خام از محل ورود موقت در پرداخت عوارض صادراتی معترض بوده و خواستار بازنگری درباره آن هستند.

خلاصه مذاکرات:

1-آقای بابایی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک: در سایر کشور ها به دلیل مسائل زیست محیطی ضایعات از جمله باتری های شیمیایی فروخته شده و این باتری ها وارد کشور شده و پس فرآیند هایی توسط این شرکت ها به مواد صادارتی تبدیل شده  که طبق قوانین گمرکی بایستی مشمول عوارض صادراتی نشوند. با توجه به مکاتبات صورت گرفته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری بایستی منتظر ابلاغیه گمرک کشور به سایر گمرکات استان ها باشیم و پیشنهاد می شود گمرکات استان تا تعیین تکلیف این موضوع از اخذ سپرده نقدی عوارض امتناع نماید و با اخذ ضمانتنامه عوارض را اخذ نماید.

2-آقای میرزایی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اراک: این مهم بایتسی در قانون بودجه سال آینده لحاظ می شد تا ابهامات برطرف نشود پیشنهاد می شود پیشنهاد اضافه نمودن الحاقیه ای به قانون مذکور در سال 1403 نیز داده شود تا برای سال های آینده ابهامی وجود نداشته باشد

3-آقای کرمی- معاون فنی گمرکات استان: برای این سری صنایع که اکثرا واردات ضایعات دارند در قانون بودجه پیش بینی نشده است. اما تبصره 2 ماده 88 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشاره دارد که صادرات از محل ورود موقت مشمول عوارض نمی شود و نوعی حق با صنایع می باشد. در گمرکات استان با گمرکات کشور مکاتبه صورت گرفته است و گمرک ایران نیز موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نموده که تاکنون پاسخ و ابلاغیه ای از سوی گمرکات کشور اعلام نشده است. اما انتظار می رود که این موضوع حل شود و صادرات از محل ورود موقت مشمول عوارض نشود.

4-آقای حاجی زاده ریخته گری سرب حسنی: آنچه در قانون و بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 مطرح شده است با هدف جلوگیری از خام فروشی بوده است. اما فرآیند فعالیت ما به گونه ای است که صادرات از محل ورود موقت انجام می شود. آنچه که مشخص است در قانون صراحتا به ورود موقت اشاره نشده است که این موضوع گمرکات کشور را بر این داشته صادرات از محل ورود موقت را نیز در زمره پرداخت عوارض قرار دهد. تا زمانی که ابلاغیه گمرکات کشور صادر نشود صنایع با این مشکل مواجه هستند.

5-آقای بیرام نژاد صنایع آذران آشتیان : آنچه که مشخص است ورود موقت یک کالای امانی است متاسفانه در بحث تامین ارز برای ورود موقت نیز دچار مشکلات جدیدی شده ایم که می طلبد این موضوع نیز مرتفع شود. اما در خصوص عوارض صادارت از محل ورود موقت امیدواریم پاسخ مثبتی اخذ شود و اگر تا زمان برگزاری جلسه اصلی شورا جوابیه از گمرکات نیامد خواهشمندیم در جلسه اصلی شورای استان مطرح و از طریق استانداری مرکزی و گمرکات استان مجدد پیگیری صورت پذیرد.

 

پیشنهادات جلسه
پیشنهاد 1
شرح: مقرر گردید تا زمان اعلام هر گونه ابلاغیه از گمرکات کشور، گمرکات استان در چارچوب قوانین به جای اخذ سپرده نقدی بابت عوارض صادرات از محل ورود موقت، ضمانتنامه بانکی را جایگزین نماید.
پیشنهاد 2
شرح: مقرر گردید در صورت امکان در جلسه اصلی شورا پیشنهاد اضافه نمودن بندی به قانون بودجه سال 1403 درخصوص اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه خام مبنی بر عدم شمولیت صادرات از محل ورود موقت از پرداخت هر گونه عوارض صادراتی داده شود.