پیرو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گو با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شورای گفت و گوی استان مرکزی صورت گرفت:

“تعدیل گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شده اند”

🔸مشترکینی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی در سامانه ثبت شده اند و نوع تولیدات آنها با مصادیق اعلامی مغایرت دارد؛ ضروری است نوع مصرف آنها از 1/1/ 1400به سایر کدهای گروه صنایع (۲ تا ۷ و ۹ تا ۱۴ براساس بند۲-۱-۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی) تغییر و صورتحساب آنها تعدیل شود.
🔹با عنایت به مصوبات کمیسیون رونق و جهش تولید، لیست صنایع مشمول تعرفه گاز 30 درصد موضوع بند ط تبصره (1) مشخص گردید و خوشبختانه سایر صنایع پایین دست فلزات از شمول پرداخت هزینه گاز مصرفی خود با تعرفه گاز واحد های فولادی خارج شدند و این موضوع با بخشنامه شماره گ109190/050/3 مورخ 1400/08/29 از سوی شرکت ملی گاز به شرکت های گاز استانی ابلاغ شد.