نشست هم‌اندیشی شوراهای گفت‌وگوی استانی

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت‌وگو، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی مورد بازنگری قرار گرفت. در ابتدای…

به خواندن ادامه دهید

شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی

شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستور کار ذیل برگزار گردید: 🔹بحث و بررسی درخصوص صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی طرحهای عمرانی با…

به خواندن ادامه دهید

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کارآفرینی

کارگاه آموزشی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کارآفرینی به همت دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی و با همکاری واحد آموزش اتاق…

به خواندن ادامه دهید

شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی

شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به ریاست دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی و با دستور کار ذیل برگزار گردید: 🔸بحث و بررسی درخصوص موانع و…

به خواندن ادامه دهید

نشست مشترک دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با رئیس مرکز آمار و مطالعات اقتصادی اتاق ایران

پیرو بند(۴) مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت و گو در خصوص بررسی شاخص های طرح پایش ملی محیط کسب و کار نشست مشترکی با دوست محمدی رئیس مرکز…

به خواندن ادامه دهید

پیرو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گو با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شورای گفت و گوی استان مرکزی صورت گرفت:

پیرو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گو با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شورای گفت و گوی استان مرکزی صورت گرفت: “تعدیل گاز بهای…

به خواندن ادامه دهید

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص پرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری صادر گردید:

با پیگیری شورای گفت و گوی استان مرکزی صورت گرفت: پیرو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص استمهال تسهیلات…

به خواندن ادامه دهید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: شورای گفت و گو تسهیل‌گر فرآیند تولید و توسعه…

به خواندن ادامه دهید

جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو به ریاست آقای میرزاخانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص بررسی دستور کار پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگو در محل استانداری مرکزی

جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو به ریاست آقای میرزاخانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص بررسی دستور کار پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگو در محل استانداری مرکزی

جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو به ریاست آقای میرزاخانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص بررسی دستور کار پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگو در محل استانداری مرکزی

به خواندن ادامه دهید